رفع دغدغه برخی از مالکان اراضی همجوار اجرای پروژه دیوار حائل سنگی شهر کیلان

folder_openاخبار

دکتر جعفر پرج، شهردار و داود مرشیدی، مسئول عمرانی شهرداری کیلان ازپروژه در دست اقدام دیوار حائل سنگی رودخانه در محدوده سرآسیاب شهر کیلان بازدید کردند.

در این بازدید، دغدغه برخی از مالکین اراضی همجوار نسبت به اجرای این پروژه با توضیحات شهردار برطرف و پروژه برابر نقشه و مشخصات فنی و نظارت مستقیم مسئول فنی و عمران شهرداری بع‌عنوان ناظر پروژه در دست اقدام و پیگیری است.

کلمات کلیدی: , ,

مطالب مرتبط

فهرست