توزیع رایگان نهال در هفته منابع طبیعی در شهر کیلان

folder_openاخبار

چندین اصله نهال در هفته منابع طبیعی به دستور شهردار توسط عوامل فضای سبز شهرداری کیلان به صورت رایگان بین شهروندان توزیع شد.

کلمات کلیدی: , ,

مطالب مرتبط

فهرست