اصلاح روشنایی معابر و بوستان‌های شهر کیلان

folder_openپروژه های فعال, خدمات سفر

عملیات اصلاح روشنایی معابر و بوستان های شهر کیلان توسط واحد برق و تاسیسات شهرداری کیلان در راستای اجرای طرح استقبال از بهار اجرا شد.

کلمات کلیدی: ,

مطالب مرتبط

فهرست