اجرای طرح درختکاری در عرصه‌های سطح شهر توسط شهرداری کیلان

folder_openاخبار, مصاحبه

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان، دکتر جعفر پرج، شهردار کیلان درگفت‌وگویی اظهار کرد: برابر تصمیمات ابلاغی ستاد فضای سبز استان تهران و شهرستان دماوند و با در نظر گرفتن کارکرد باغ‌شهر و تفریحی و گردشگری بودن شهر کیلان جهت ارتقای سطح و سرانه فضای سبز، با برنامه‌ریزی به‌عمل آمده توسط واحد فضای سبز شهرداری کیلان، نسبت به کاشت و غرس نهال و درختان مثمر و غیرمثمر مناسب با بوم و شرایط آب و هوایی منطقه در سطح معابر و عرصه‌های پیرامون شهر در هفته منابع طبیعی و در طول سال اقدام خواهد شد.

وی در ادامه، مشارکت شهروندان در اجرای طرح درختکاری در سطح عرصه‌ها و باغات شهر کیلان را خواستار شد.

کلمات کلیدی: , ,

مطالب مرتبط

فهرست