۳۰ دی‌ماه؛ آخرین مهلت تحویل مدارک مربوط به صورتجلسات واگذاری و هرگونه توافق ملکی بلاتکلیف اراضی سال‌های قبل شهر کیلان

folder_openاخبار, اطلاعیه

پیرو اطلاعیه‌های قبلی، شورای اسلامی شـهر و شهرداری کیلان به‌منظور برنامه‌ریزی جهت تعیین تکلیف و پیگیری موضوع واگذاری اراضی ازطریق مراجع ذیربط در نظر دارد نسبت به شناسایی تمام اشخاص حقیقی و حقـوقی که دارای صورتجلسه واگذاری زمـین از شهرداری کیلان در سال‌های گذشته یا هرگونه توافق بلاتکلیف ملکی هستند، اقدام نماید.

لذا با تمدید مجدد مهلت‌های تعیین شده قبلی، از افـراد دارنـده توافقات یا صورتجلسات یاد شده (حقیقی- حقوقی) درخواست می‌گردد حداکثر تا ۳۰ دی‌ماه سال ۱۴۰۰ با در دسـت داشتن اصل صورتجلسه و توافقات یاد شده منضم به تصویر کارت ملی به طبقه زیرین دفتر شورای اسلامی شهر کیلان مراجعه نمایـند.

به همراه داشتن اصل و رونوشت برابر با اصل همه مدارک مربوط و یک عدد پوشه مقوایی الزامی است.

برابر تصمیمات شورای اسلامی شهر، این آخرین مهلت اعلامی است و عدم مراجعه در مهلت مقرر به منزله انصراف متقاضی تلقی خواهد شد که ضمن فسخ صورتجلسه، برابر مقررات وضوابط مدنظر اقدام می‌گردد.

کلمات کلیدی: , ,

مطالب مرتبط

فهرست