ساعت کاری دفتر شورای اسلامی شهر کیلان تغییر یافت/ ماحصل جلسات شورا با گذشت زمان در شهر مشهود خواهد شد

folder_openاخبار شورای اسلامی شهر

رئیس شورای اسلامی شهر کیلان اظهار کرد: به منظور رفاه حال شهروندان و عدم معطلی مراجعه‌کنندگان به شورا، ساعت اداری شورای اسلامی شهر کیلان تغییر یافته است.

پیمان آقاجان احمدی در این رابطه گفت: به منظور رفاه حال شهروندان ساعت کار بخش اداری شورای اسلامی شهر کیلان از پانزدهم آذر ماه برای روزهای شنبه الی چهارشنبه از ۸ صبح تا ۱۶ عصر و پنج‌شنبه‌ها از ۸ صبح الی ۱۳:۳۰ تعریف شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر کیلان افزود: از ابتدای آغاز به کار دوره ششم شورای اسلامی شهر کیلان، جلسات رسمی این شورا جهت جلوگیری از منتظر ماندن شهروندان شریف پشت درب صحن بعد از ظهر ها برگزار گردیده است.

وی گفت: با این جابجایی علاوه بر اینکه از منتظر ماندن شهروندان در ساعات برگزاری جلسات جلوگیری می‌شود به دلیل تایم باز جلسات، مدت زمان برگزاری هر جلسه حداقل به دو برابر زمان گذشته رسیده و در نتیجه، ماحصل جلسات کاربردی‌تر و علمی شده که قطعاً با گذشت زمان تاُثیرات آن در شهر مشهود خواهد شد.

کلمات کلیدی: , , , , ,

مطالب مرتبط

فهرست