تحویل مدارک مربوط به صورتجلسات واگذاری اراضی در شهر کیلان تا ۳۰ آذرماه

روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان: پیرو اطلاعیه های قبلی، شورای اسلامی شـهر و شهرداری کیلان به‌منظور برنامه‌ریزی جهت تعیین تکلیف و پیگیری موضوع واگذاری اراضی ازطریق مراجع ذیربط در نظر دارد نسبت به شناسایی تمام اشخاص حقیقی و حقـوقی که دارای صورتجلسه واگذاری زمـین از شهرداری کیلان در سال های گذشته هستند، اقدام نماید.

لذا با تمدید مجدد مهلت های تعیین شده قبلی، از افـراد دارنـده صورتجلسات یاد شده (حقیقی- حقوقی) درخواست می‌گردد حداکثر تا ۳۰ آذرماه سال ۱۴۰۰ با در دسـت داشتن اصل صورتجلسه یاد شده منضم به تصویر کارت ملی به طبقه زیرین دفتر شورای اسلامی شهر کیلان مراجعه نمایـند.

به همراه داشتن اصل و رونوشت برابر با اصل همه مدارک مربوط و یک عدد پوشه مقوایی الزامی است.

برابر تصمیمات شورای اسلامی شهر، عدم مراجعه در مهلت مقرر به منزله انصراف متقاضی تلقی خواهد شد که ضمن فسخ صورتجلسه، برابر مقررات وضوابط مدنظر اقدام می‌گردد.

کلمات کلیدی: ,

مطالب مرتبط

فهرست