برگزاری جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه شهری و روستایی و محیط زیست استان تهران با حضور شهردار کیلان

folder_openاخبار

جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه شهری و روستایی و محیط زیست استان تهران با حضور شهردار کیلان برگزار شد.

این جلسه که به‌صورت ویدیوکنفرانس و با حضور اعضاء و جعفر پرج شهردار کیلان به‌عنوان نماینده شهرداران استان برگزار شد، پرونده‌های ارسالی مربوط به محدوده و حریم شهرها مطرح و تصمیم‌گیری شد.

کلمات کلیدی: ,

مطالب مرتبط

فهرست