اطلاعیه/ رفع هرگونه اختلافات ثبتی و ملکی خارج از وظایف قانونی شهرداری‌ها است

folder_openاخبار, اطلاعیه

روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان: قابل توجه شهروندان و مراجعین محترم؛ برابر قوانین و مقررات مربوطه رفع هرگونه اختلافات ثبتی و ملکی خارج از وظایف قانونی و ذاتی شهرداری‌ها است.

لذا از عموم درخواست می‌گردد به‌منظور رفع اختلافات و ضرر و زیان احتمالی وجلوگیری از اطاله زمانی و ممانعت از تضییع حق و حقوق قانونی خود موضوع را ازطریق مراجع ذیربط و ذیصلاح قانونی پیگیری نمایید.

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست