آغاز پروژه پیاده‌روسازی خیابان شهید مطهری شهر کیلان

folder_openاخبار, پروژه های فعال

در راستای رفاه حال شهروندان، آماده‌سازی پیاده رو طرفین خیابان شهید مطهری در دستور کار شهرداری کیلان قرار گرفته است.

بنابر هماهنگی به‌عمل آمده مقرر شد قسمت‌هایی که پیاده‌رو تملک و آزادسازی صورت گرفته، با برنامه‌ریزی انجام شده واحد فنی و عمران شهرداری به‌تدریج نسبت به آماده‌سازی و تسطیح پیاده‌رو اقدام نماید.

کلمات کلیدی: , ,

مطالب مرتبط

فهرست