واگذاری سالانه حمام «علی الجمال» شهر کیلان

folder_openاطلاعیه

روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان:

بـرابر هـماهنگی بـه عـمل آمده، شهرداری کیلان در نـظـر دارد نسبت به واگذاری حمام «علی الجمال» برابر شرایط و مشخصات مندرج در اسـناد مـزایده به صـورت اجـاره سالانه به اشـخاص واجد شرایـط واگذار نــماید.

لذا از عموم شهروندان دعـوت می‌گردد جـهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه حداکثر ظرف 7 روز پس از انتشار این آگهی به امور قـراردادهای شهرداری مراجعه و پیشنهادات خود را در موعد مقرر ارائه دهند.

کلمات کلیدی: , , , , ,

مطالب مرتبط

فهرست