منازل و اماکن شهر کیلان کددار خواهند شد

folder_openاخبار

نشستی با موضوع «هماهنگی و برنامه‌ریزی جهت تهیه کد پستی ۱۰رقمی اماکن شهر کیلان» با حضور شهردار و عضو شورای اسلامی شهر، مدیرکل و‌ کارشناسان منطقه پستی شمال شرق استان تهران، رئیس و معاون اداره پست شهرستان دماوند در محل شهرداری کیلان برگزار شد.

در این نشست، با توجه به اهمیت تهیه کد پستی 10 رقمی برابر بخشنامه و دستورالعمل مربوطه ودرراستای رفاه حال شهروندان در آدرسی‌دهی موافقت گردید شهرداری کیلان با همکاری منطقه پستی شمال شرق استان تهران نسبت به تهیه کد یاد شده اقدام نماید.

جهت تسریع در کار، شهرداری کیلان هم نسبت به تهیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز نظیر نقشه و … به منطقه پستی اقدام تا برابر هماهنگی با انتخاب پیمانکار اقدام بعدی به‌عمل‌ آید.

کلمات کلیدی: , , ,

مطالب مرتبط

فهرست