تمدید زمان تحویل مدارک مربوط به صورتجلسات واگذاری اراضی در شهر کیلان

روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان:

پیرو اطلاعیه قبلی، شورای اسلامی شـهر و شهرداری کیلان در نظر دارد نسبت به شناسایی تمام اشخاص حقیقی و حقـوقی که دارای صورتجلسه واگذاری زمـین از شهرداری کیلان در سال های گذشته هستند، اقدام نماید.

لذا با تمدید مهلت تعیین شده قبلی، از افـراد دارنـده صورتجلسات یاد شده (حقیقی- حقوقی) درخواست می‌گردد حداکثر تا ۱۵ آذرماه سال ۱۴۰۰ با در دسـت داشتن اصل صورتجلسه یاد شده منضم به تصویر کارت ملی به طبقه زیرین دفتر شورای اسلامی شهر کیلان مراجعه نمایـند.

به همراه داشتن اصل و رونوشت برابر با اصل همه مدارک مربوط و یک عدد پوشه مقوایی الزامی است.

عدم مراجعه در مهلت مقرر می تواند به منزله انصراف متقاضی تلقی شود.

کلمات کلیدی: , ,

مطالب مرتبط

فهرست