اطلاعیه واگذاری حمام «علی الجمال» شهر کیلان

folder_openاطلاعیه

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان، بـرابر هـماهنگی بـه عـمل آمده، شـهرداری کیلان در نـظـــر دارد نسبت به واگذاری حمام علی الجمال برابر شرایط و مشخصات مندرج در اسـناد مـزایده به صـورت اجـاره سالانه به اشـخاص واجدشرایـط واگــذار نــــماید.

لذا از عموم شهروندان دعـوت می‌گردد جـهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه حداکثر ظرف 7 روز پس از انتشار این آگهی به امور قـراردادهای شهرداری مراجعه و پیشنهادات خود را در موعد مقرر ارائه دهند.

 

کلمات کلیدی: , , ,

مطالب مرتبط

فهرست