اصلاح و نوسازی روشنایی معابر شهر کیلان

folder_openپروژه های فعال

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کیلان، عملیات اصلاح و نوسازی شبکه روشنایی معابر شهر کیلان به همت واحد برق و تاسیسات شهرداری کیلان در حال انجام است.

کلمات کلیدی: , , , ,

مطالب مرتبط

فهرست