ادامه نشست رسیدگی به وضعیت استخر محله ساران شهر کیلان

folder_openاخبار, اخبار شورای اسلامی شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان، نشست رسیدگی به وضعیت استخر محله ساران با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کیلان، رئیس اداره امور منابع آب و نماینده اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند و جمعی از اهالی ساران در دفتر شهردار کیلان برگزار شد.

در این نشست، مقرر شد جهت بررسی و اعلام نظر کارشناسی توسط امور منابع آب طرح مربوط به احداث استخر کشاورزی ساران توسط ناظر پروژه به اداره امور آب ارائه گردد.

پس از اعلام نظر امور منابع آب و عدم مشکل حقوقی و فنی، متعاقبا در خصوص نحوه اجرا و تأمین اعتبارات در نشستی جداگانه تصمیم‌گیری خواهد شد.

احداث استخر کشاورزی محله ساران به منظور احیای حوزه کشاورزی این منطقه در حال پیگیری است.

کلمات کلیدی: ,

مطالب مرتبط

فهرست