قابل توجه افرادی که دارای صورتجلسه واگذاری زمین از شهرداری کیلان هستند

folder_openاخبار, اطلاعیه

شورای اسلامی شـهر و شهرداری کیلان در نظر دارد نسبت به شناسایی اشـخاص حــقیقی و حــقـوقی کـه دارای صـورتـجـلسه واگـذاری زمـین از شـــــــهــــرداری کــیـلان هـستنـد، اقــدام نـمـــایـند.

لــذا از افـراد دارنـده صـورتجلسه یاد شده درخواست می‌گردد ظــرف 15 روز پس از انتشـار این آگــهی بــا در دسـت داشتن اصــل صـــورتجلسه یــاد شــده مــنضم به تـصـویر کـارت ملی بــه طبقه زیرین دفـتر شـورای اسـلامـی شـهر کـیـلان مـــراجعه نـمایـند.

کلمات کلیدی: , , ,

مطالب مرتبط

فهرست