فراخوان همکاری| پیمانکاران فعال برای اجرای برخی از پروژه‌ها اعلام آمادگی کنند

folder_openاطلاعیه

روابط عمومی شهرداری کیلان – شهرداری کیلان در نظـر دارد به مـنظور اجـرای بـرخی از پروژه‌های عمرانی (به صورت امانی) در سطح شهـراز پیمانکاران حقوقی و حقیقی فـعال در شهر کـیلان اقدام نماید.

لـذا از پـیـمـانـکـاران محترم دعــوت مـی‌گـردد در صـورت تـمایل و اعلام آمـادگی درخواست خـود را حداکثر تا 30 مهرماه به امور مالی شهرداری کیلان ارائه دهند.

کلمات کلیدی: , , ,

مطالب مرتبط

فهرست