بازدید هفتگی| شورای ششم شهر کیلان در ایستگاه «محله فاجان»

folder_openاخبار, اخبار شورای اسلامی شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان، عصر امروز چهارمین بازدید هفتگی اعضای شورای اسلامی شهر کیلان به مدت ۳ ساعت در محله فاجان انجام و مشکلات این محله به صورت مصداقی و از نزدیک توسط مدیریت شهری بررسی شد.

در این بازدید، برخی از شهروندان ضمن بیان مطالبات و مشکلات خود، از ابتکار شورای ششم در بازدید کوچه به کوچه محلات مختلف شهر کیلان قدردانی کردند.

طرح بازدیدهای هفتگی به ابتکار شورای اسلامی شهر کیلان طی یک ماه گذشته آغاز گردیده و هر هفته، مشکلات یکی از محلات شهر کیلان به صورت حضوری بررسی می‌گردد.

شهروندان گرامی می‌توانند با حضور و همراهی در این بازدیدها، ضمن گفت‌وگو با نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر، مطالبات مورد نظر را مطرح و پیگیری نمایند.

مطالب مرتبط

فهرست