اطلاعیه| واگذاری برخی امور جهت تسریع در روند صدور مجوزات ساختمانی در شهر کیلان

folder_openاخبار, اطلاعیه

روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری کیلان:

شهرداری کیلان در نظر دارد به‌منظور تسریع در روند صدور مجوزات ساختمانی و رفاه حال شهروندان، انجام برخی امورات نظیر نقشه‌برداری، تهیه نقشه‌های تفکیکی، تهیه کروکی و نقشه‌های جانمایی و تطبیق اراضی با طرح تفصیلی را به مهندسین بومی دارای دفاتر فنی و مهندسی فعال در شهر کیلان واگذار نماید.

لذا از مهندسین واجد شرایط با گرایش شهرسازی، عمران، نقشه‌برداری، ثبتی، عمران و دارای دفتر کار مناسب در سطح شهر کیلان درخواست می‌گردد در صورت تمایل به همکاری حداکثر ظرف ۷ روز پس از انتشار این آگهی جهت اعلام همکاری و ارائه مدارک و مستندات به واحد شهرسازی شهرداری مراجعه نمایند.

ضمنا این فراخوان هیچگونه حق و حقوق استخدامی برای افراد در بر نخواهد داشت.

 

کلمات کلیدی:

مطالب مرتبط

فهرست