ساماندهی ساعت فعالیت و ایام تعطیلی نانوایان در شهر کیلان

folder_openاخبار شورای اسلامی شهر, مصاحبه

به گزارش روابط عمومی شهرداری کیلان، پیمان آقاجان‌احمدی، رئیس شورای اسلامی شهر کیلان اظهار کرد: در نشست یک ماه پیش متصدیان نانوایی‌ها با شورای اسلامی شهر کیلان، مصوباتی برای ساماندهی وضعیت نانوایان اتخاذ گردید.

وی افزود: موارد مطروحه در این نشست در قالب یک صورتجلسه به امضای متصدیان نانوایی‌ها رسید؛ در این خصوص، ساعت فعالیت و ایام تعطیلی توافق شده هر نانوایایی به صورت آگاهی مقابل درب نانوایی نصب گردید.

رئیس شورای اسلامی شهر کیلان گفت: لازم است که شهروندان هنگام مراجعه به نانوایی‌ها به آگهی درج شده مقابل نانوایی‌ها توجه کنند تا در جریان ساعت کاری آنها قرار گیرند.

آقاجان‌احمدی اضافه کرد: تعطیلی نانوایی و ساعت کاری باید بر مبنای آن باشد و اگر ناهماهنگی وجود داشت با شماره تلفن ۷۶۳۶۲۰۴۰ تماس حاصل شود.

کلمات کلیدی: , , , ,

مطالب مرتبط

فهرست