جانمایی و بازدید میدانی برای نصب دوربین سطح شهر کیلان در ورودی جاده زیارت

folder_openاخبار

ابوالفضل حلیم‌زمهریر، معاون سیاسی و انتظامی فرماندار شهرستان دماوند از مراحل اجرایی فاز نخست سیستم پایش تصویری شهر کیلان بازدید کرد.

در این بازدید، کریمی، رئیس شورای اسلامی شهر کیلان، سرگرد محبی، فرمانده کلانتری شهر کیلان و عباسی، مسئول حراست شهرداری کیلان حضور داشتند.

مطالب مرتبط

فهرست