آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه شهر کیلان

folder_openاخبار, اخبار شورای اسلامی شهر

بدین وسیله به اطلاع عموم اهالی حوزه انتخابیه شهر دماوند بخش مرکزی شهرستان می‌رساند که صحت انتخابات در حوزه انتخابیه شهر کیلان مورد تایید قرار گرفت.

اینک در اجرای بند ۲ ماده ۷۲ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر چنانچه کسی به تایید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد، می‌تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهی شکایت خود را به هیات نظارت استان مستقر در استانداری اعلام نماید.

کلمات کلیدی: , , , , ,

مطالب مرتبط

فهرست