اطلاعیه کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات شهرستان دماوند درباره مصادیق غیرمجاز در تبلیغات انتخابات

folder_openاخبار

الصاق و هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلو بیمارستان، تابلو مدارس و سایر موسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت

انجام فعالیت‌های انتخاباتی توسط مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی در قلمرو جغرافیای مسئولیت خود.

استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آن اعم از کاغذی، پارچه‌های مقوایی، فلزی و یا هر جنس دیگری با ابعاد بیشتر از ۷۰*۱۰۰ سانتی متر (شوراهای اسلامی شهر و روستا)

درج هرگونه اطلاعات در خصوص درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیت‌های خود در آثار تبلیغاتی که مستند به مدارک نبوده و در صورت نیاز هیئت اجرایی، ارائه آنها امکان‌پذیر نباشد.

مطالب مرتبط

فهرست