آگهی شعب اخذ رأی شهر کیلان

folder_openاخبار

در اجراي ماده ۴۵ قانون انتخابات ریاست جمهوري و ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی آن، به آگاهی مردم شریف شهرستان دماوند مي رساند به استناد ماده ۳۶ قانون انتخابات کسانی که حق شرکت در انتخابات را دارند ، براي ثبت نام و دریافت برگ رأي در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ از ساعت ۷:۰۰ صبح لغایت ۱۷:۰۰ بعد از ظهر با در دست داشتن اصل كارت ملي یا شماره ملی و اصل شناسنامه خود، به يكي از شعب ثبت نام و اخذرأي مشروح زير مراجعه و در انتخابات شركت كنند.

کلمات کلیدی: , ,

مطالب مرتبط

فهرست