نصب و ترمیم علائم ترافیکی در سطح شهر کیلان

folder_openاخبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری کیلان، نصب و ترمیم علائم و استوانه‌های ترافیکی در راستای کاهش خطرات احتمالی در نقاط مختلف شهر کیلان به همت نیروهای زحمت‌کش عوامل شرکت خدماتی پاکسازان سپیده، مجری خدمات شهر شهرداری کیلان انجام شد.

استوانه‌های ترافیکی علاوه بر جداسازی دو باند خیابان، سبب هشدار به رانندگان و در نتیجه کاهش سرعت خودروهای عبوری نیز خواهد شد.

کلمات کلیدی: , , , , , ,

مطالب مرتبط

فهرست