پرسنل شهرداری همچون گذشته کمک کنند تا کیلان آبادی بسازیم

folder_openاخبار

«فهیمه امرالهی» سرپرست جدید شهرداری کیلان:
از اعضای شورای اسلامی شهر کیلان که بنده را مورد اعتماد خود قرار دادند و این مسئولیت سنگین را واگذار کردند، سپاسگزارم.
امیدواریم بتوانیم با عنایت خداوند متعال مقابل این مسئولیت سنگین سربلند و پیروز باشیم.
پرسنل مجموعه شهرداری همواره کمک کرده‌اند و این دوره‌ هم کمک کنند تا بتوانیم در کنار یکدیگر کیلان آبادی را بسازیم.
از گودرزی‌راد که سه سال در شهر کیلان زحمت کشیدند، قدردانی می‌کنیم و امیدواریم همه ما برابر خداوند متعال روسفید و سربلند باشیم.

مطالب مرتبط

فهرست