اجرای طرح تعویض و نوسازی لوله‌های اصلی آبرسانی مستهلک و آسیب‌دیده در شهر کیلان

folder_openاخبار

طرح تعویض و نوسازی لوله‌های اصلی آبرسانی مستهلک و آسیب‌دیده در عمق مناسب معابر که در اثر عبور خودروها از بین رفته‌اند، اجرا شد.

این طرح با همت عوامل شرکت چکامه سبز رویان، مجری واحد فضای سبز شهرداری کیلان انجام شد.

مطالب مرتبط

فهرست