ردیف عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی مسئول
1 سرپرست شهرداری علی کاظمی
2 دفتر شهردار تورج طاهری
3 سرپرست فرهنگی، اجتماعی و روابط عمومی حمیدرضا ذوالفقاری
4 معاون خدمات شهری حمیدرضا قهاری
5 سرپرست فنی و شهرسازی مهدی شرف الدینی
6 مسئول حراست قاسم عباسی
7 مسئول امور حقوقی عارف کاظمی
8 مسئول اداری فرنگیس صفارشی
9 سرپرست دبیرخانه آمنه لاسمی
10 مسئول امور مالی و درآمد هادی زمانی
11 مسئول امور قراردادها و حمل و نقل عمومی شهری مهدی طیبی
12 مسئول فضای سبز حمیدرضا قهاری
13 کارپرداز حسین مهدیانی
14 متصدی امور درآمد فهیمه امرالهی
15 انباردار علی حیدری
16 سرپرست بایگانی اکبر درویش حمزه
17 مسئول واحد امور فنی و عمرانی داود مرشیدی
18 ناظر واحد عمرانی بهنام میرزایی
19 مسئول واحد خدمات شهر سیدمحسن خراسانی
20 سرپرست آتش‌نشانی جواد طیبی
21 سرپرست طرح تفصیلی مهدی شرف‌الدینی
22 سرپرست امور ساختمانی محمود غلام احمدی
23 سرپرست پلیس ساختمان احمد مقصود اشرفی
24 سرپرست واحد نوسازی محمود غلام احمدی
25 دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ ابوالفضل شیخی
26 سرپرست واحد تربیت بدنی تورج طاهری
27 سرپرست واحد املاک آزاده طیبی
28 سرپرست فناوری اطلاعات وحید ذوالفقاری
29 سرپرست انبار علی حیدری
30 مسئول کمیته مدیریت بحران سیدمحسن خراسانی
31 دبیر کمیسیون قطع اشجار حمیدرضا قهاری
فهرست