ردیف عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی مسئول
1 شهردار کیلان دکتر جعفر پرج
2 دفتر شهردار مجید رضی
3 سرپرست فرهنگی، اجتماعی و روابط عمومی حمیدرضا ذوالفقاری
4 مسئول خدمات شهری سید محسن خراسانی
5 سرپرست فنی و شهرسازی مهدی شرف الدینی
6 مسئول حراست قاسم عباسی
7 مسئول امور حقوقی عارف کاظمی
8 مسئول اداری فرنگیس صفارشی
9 سرپرست دبیرخانه آمنه لاسمی
10 مسئول امور مالی و درآمد هادی زمانی
11 مسئول امور قراردادها و حمل و نقل عمومی شهری مهدی طیبی
12 مسئول فضای سبز سید محسن خراسانی
13 کارپرداز حسین مهدیانی
14 متصدی امور درآمد فهیمه امرالهی
15 انباردار علی حیدری
16 سرپرست بایگانی اکبر درویش حمزه
17 مسئول واحد امور فنی و عمرانی داود مرشیدی
18 ناظر واحد عمرانی بهنام میرزایی
19 …….. ……
20 سرپرست آتش‌نشانی جواد طیبی
21 سرپرست طرح تفصیلی مهدی شرف‌الدینی
22 سرپرست امور ساختمانی محمود غلام احمدی
23 سرپرست پلیس ساختمان احمد مقصود اشرفی
24 سرپرست واحد نوسازی علیرضا هدایت زاده
25 دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ ابوالفضل شیخی
26 سرپرست واحد تربیت بدنی تورج طاهری
27 سرپرست واحد املاک آزاده طیبی
28 سرپرست فناوری اطلاعات وحید ذوالفقاری
29 سرپرست انبار علی حیدری
30 مسئول کمیته مدیریت بحران سیدمحسن خراسانی
31 دبیر کمیسیون قطع اشجار حمیدرضا قهاری
فهرست