ردیف عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی مسئول
1 شهردار کیلان مهندس بهنام باقری
2 دفتر شهردار محمد بامداد
3 سرپرست فرهنگی، اجتماعی و روابط عمومی حمیدرضا ذوالفقاری
4 مسئول خدمات شهری سیدمحسن خراسانی
5 سرپرست فنی و شهرسازی مهدی بهرامی
6 مسئول حراست علی یوسف زاده
7 مسئول امور حقوقی عارف طهماسب کاظمی
8 مسئول اداری  علی یوسف زاده
9 سرپرست دبیرخانه آمنه لاسمی
10 مسئول امور مالی و درآمد هادی زمانی
11 مسئول امور قراردادها و حمل و نقل عمومی شهری جلال بنار
12 مسئول فضای سبز مهدی شرف الدینی
13 کارپرداز حسین مهدیانی
14 متصدی امور درآمد اسماعیل کاشانی
15 سرپرست انبار مهرداد آقامحسنی
16 سرپرست بایگانی اکبر درویش حمزه
17 مسئول واحد امور فنی و عمرانی داود مرشیدی
18 ناظر واحد عمرانی بهنام میرزایی
19 سرپرست واحد اصناف محمد کاظمی
20 سرپرست آتش‌نشانی علی حیدری
21 سرپرست طرح تفصیلی مرتضی آقاعربی
22 سرپرست امور ساختمانی محمود غلام احمدی
23 سرپرست پلیس ساختمان علی کاظمی
24 سرپرست واحد نوسازی ****
25 دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ علی اصغر قهاری
26 سرپرست واحد تربیت بدنی احمد مقصود اشرفی
27 سرپرست واحد املاک آزاده طیبی
28 سرپرست فناوری اطلاعات هما شیرخانی
29 کارشناس خبری مهدی مرادی
30 مسئول کمیته مدیریت بحران محسن خراسانی
31 دبیر کمیسیون قطع اشجار علی کاظمی
32 مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات حسین نظری
33 سرپرست واحد زیباسازی حمیدرضا ذوالفقاری
فهرست