ردیف عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی مسئول
1 شهردار کیلان مهندس بهنام باقری
2 دفتر شهردار محمد بامداد
3 سرپرست فرهنگی، اجتماعی و روابط عمومی جواد طیبی
4 مسئول خدمات شهری سیدمحسن خراسانی
5 سرپرست فنی و شهرسازی علیرضا هدایت زاده
6 مسئول حراست علی یوسف زاده
7 مسئول امور حقوقی عارف کاظمی
8 مسئول اداری فرنگیس صفارشی
9 سرپرست دبیرخانه آمنه لاسمی
10 مسئول امور مالی و درآمد هادی زمانی
11 مسئول امور قراردادها و حمل و نقل عمومی شهری مهدی طیبی
12 مسئول فضای سبز مهدی شرف الدینی
13 کارپرداز حسین مهدیانی
14 متصدی امور درآمد فهیمه امرالهی
15 انباردار علی حیدری
16 سرپرست بایگانی اکبر درویش حمزه
17 مسئول واحد امور فنی و عمرانی داود مرشیدی
18 ناظر واحد عمرانی بهنام میرزایی
19 کارشناس خبری
20 سرپرست آتش‌نشانی سعید سرروری
21 سرپرست طرح تفصیلی علیرضا هدایت زاده
22 سرپرست امور ساختمانی محمود غلام احمدی
23 سرپرست پلیس ساختمان علی اصغر قهاری
24 سرپرست واحد نوسازی علیرضا هدایت زاده
25 دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ محمد لطفعلی کاظمی
26 سرپرست واحد تربیت بدنی علی ولی اشرفی
27 سرپرست واحد املاک آزاده طیبی
28 سرپرست فناوری اطلاعات هما شیرخانی
29 سرپرست انبار علی حیدری
30 مسئول کمیته مدیریت بحران حسین مسلمی
31 دبیر کمیسیون قطع اشجار احمد طهماسب کاظمی
32 مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات حسین نظری
33 سرپرست واحد زیباسازی احمد مقصود اشرفی
فهرست