ردیف عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی مسئول
1 سرپرست شهردار کیلان رضا امرالهی
2 دفتر شهردار مجید رضی
3 سرپرست فرهنگی، اجتماعی و روابط عمومی حمیدرضا ذوالفقاری
4 مسئول خدمات شهری حسین مسلمی
5 سرپرست فنی و شهرسازی مهدی شرف الدینی
6 مسئول حراست قاسم عباسی
7 مسئول امور حقوقی عارف کاظمی
8 مسئول اداری فرنگیس صفارشی
9 سرپرست دبیرخانه آمنه لاسمی
10 مسئول امور مالی و درآمد هادی زمانی
11 مسئول امور قراردادها و حمل و نقل عمومی شهری مهدی طیبی
12 مسئول فضای سبز محمد قدرتی
13 کارپرداز حسین مهدیانی
14 متصدی امور درآمد فهیمه امرالهی
15 انباردار علی حیدری
16 سرپرست بایگانی حمیدرضا قهاری
17 مسئول واحد امور فنی و عمرانی داود مرشیدی
18 ناظر واحد عمرانی بهنام میرزایی
19 …….. ……
20 سرپرست آتش‌نشانی سعید سرروری
21 سرپرست طرح تفصیلی مهدی شرف‌الدینی
22 سرپرست امور ساختمانی محمود غلام احمدی
23 سرپرست پلیس ساختمان احمد مقصود اشرفی
24 سرپرست واحد نوسازی علیرضا هدایت زاده
25 دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ ابوالفضل شیخی
26 سرپرست واحد تربیت بدنی ……
27 سرپرست واحد املاک آزاده طیبی
28 سرپرست فناوری اطلاعات …….
29 سرپرست انبار علی حیدری
30 مسئول کمیته مدیریت بحران حسین مسلمی
31 دبیر کمیسیون قطع اشجار ……
فهرست