شما می توانید با ارائه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود از طریق سامانه 137 با شهرداری کیلان ارتباط برقرار نمایید:

پیگیری درخواست

  1. ارسال پیامک به سامانه 02176362525
  2. تماس تلفنی با شماره 137 در محدوده شهر کیلان
  3. ثبت پیام و دریافت کد پیگیری در صفحه سامانه
  4. ارسال پیام به شماره تماس 09120297013 در شبکه های اجتماعی

ارسال گزارش

فهرست