عارف طهماسب کاظمی

سرپرست شهرداری کیلان

عارف طهماسب کاظمی متولد 1368 و از کارمندان شهرداری کیلان می باشد که با نظر و تصمیم اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان سرپرست شهرداری منصوب شده است.

فهرست