مهندس بهنام باقری

شهردار کیلان

مهندس بهنام باقری از مسئولان با سابقه شرکت آب و فاضلاب هستند که با نظر و پیشنهاد اعضای شورای اسلامی شهر و با حکم استاندار تهران به عنوان شهردار کیلان منصوب شدند.

فهرست