۳۰ دی‌ماه؛ آخرین مهلت تحویل مدارک مربوط به صورتجلسات واگذاری و هرگونه توافق ملکی بلاتکلیف اراضی سال‌های قبل شهر کیلان

پیرو اطلاعیه‌های قبلی، شورای اسلامی شـهر و شهرداری کیلان به‌منظور برنامه‌ریزی جهت تعیین تکلیف و پیگیری موضوع واگذاری اراضی ازطریق مراجع ذیربط در…


ادامه مطلب
آغاز فاز مطالعاتی نخستین سند چشم‌انداز شهر کیلان به ابتکار شورای ششم/ «جمعیت» به عنوان اولویت نخست سرفصل‌های سند چشم‌انداز ۵ ساله کیلان انتخاب شد

پیمان آقاجان احمدی، رئیس شورای اسلامی شهر کیلان با اشاره به علمی بودن روش کار در این دوره شورای شهر کیلان‌ گفت: با…


ادامه مطلب
فهرست